Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

Nguồn gốc và lịch sử loài ong

Loài ong cũng thuộc nhóm côn trùng. Tuy nhiên trong loài ong cũng có tổ chức và phân cấp rõ ràng giống như một tổ chức xã hội có phân chia quyền lực, nhiệm vụ và vai trò của từng loại ong. Trong bầy ong thường có ba loại ong phổ biến gồm ong chúa,…

Continue Reading
Cấu trúc trong một đàn ong

Loài ong đã ban tặng chúng ta những đặc sản hoàn toàn thuần khiết tự nhiên với nhiều tác dụng tốt liên quan tới sức khỏe, làm đẹp và phòng chữa bệnh. Vậy tổ chức xã hội và đời sống của đàn ong như thế nào? Con ong chúa hình dáng ra sao? Con ong…

Continue Reading